Biskupiec

ul. Pionierów 6 II p.

Biskupiec

Nabożeństwo główne: Niedziela 10:00

Spotkanie modlitwene: Czwartek 18:00