Royal Rangers

Royal Rangers (chrześcijański skauting)
Dyrektor/Kierownik: diakon Jan Zając
Telefon: 732 611 732
Adres: ul. Jagodowa 33
53-007 Wrocław
e-mail: biuro@royalrangers.pl
www: www.royalrangers.pl