Modlitwa

Bożę, Stworzycielu Świata, Ty dałeś mi życie i Ty najlepiej mnie znasz. Choć tak wiele razy Cię zawiodłem, tęsknię za Twoją obecnością. Pragnę stanąć w cieniu krzyża i proszę, by dzięki Twojej łasce i miłości śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa stały się dla mnie nowym początkiem, miejscem pojednania, uleczenia i błogosławieństwa. Chcę Tobie ufać we wszystkim, chodzić Twoimi drogami, kochać Twoje Słowa, oddać Tobie całe moje życie i w mocy Ducha Świętego być światłością wszędzie tam, gdzie mnie postawisz. Amen.