Coffee House

coffee_houseProgram Coffee House proponowany przez Teen Challenge to sprawdzone już w kilku krajach narzędzie docierania do ludzi potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych. Coffee House ma już swoją europejską historię, która trwa kilka, a w przypadku Portugalii nawet 20 lat. Polska historia służby Coffee House to pierwsza grupa, która z początkiem roku 2003 rozpoczęła działalność w Koszalinie i kilka już działających lub powstających Coffee House?ów na terenie całego kraju.

Coffee House, również w twoim Zborze, ma stać się pomostem między Kościołem a ulicą. Pomostem, przez który Kościół będzie mógł wyjść na ulicę, a ulica przyjść do Kościoła, tak, aby wielu mogło znaleźć się w Domu Bożym i przysiąść się do Jezusa i do nas – Jego uczniów.

Co to jest Coffee House?

  • To grupa ludzi, którzy w swoich sercach noszą brzemię pomocy ludziom uzależnionym, potrzebującym, bezdomnym, ubogim, ginącym… Program Coffee House to proste i dynamiczne narzędzie, które pomoże im to powołanie realizować.
  • To aktywne docieranie do ludzi uzależnionych w ich własnych środowiskach, w domach, na ulicach, na dworcach… Chcemy iść i szukać takich ludzi i nieść im przesłanie nadziei w Jezusie Chrystusie.
  • To organizowane przynajmniej raz na tydzień, stałe spotkanie, aby rozmawiać z osobami uzależnionymi, dzielić się z nimi Dobrą Nowiną i budować relacje.

Cele służby Coffee House:

  • Dotarcie do potrzebujących: informacja, ewangelizacja, głoszenie nadziei.
  • Wprowadzenie człowieka w proces duchowej przemiany i wspomaganie tego procesu: głoszenie Słowa Bożego, modlitwa, społeczność (tutaj bardzo istotna jest harmonijna współpraca ze Zborem).
  • W razie takiej konieczności budowanie motywacji do leczenia i pomoc w wysłaniu takiej osoby do Ośrodka.
  • Dotarcie i współdziałanie z rodziną uzależnionego zarówno w fazie budowania motywacji jak i w czasie jego pobytu w Ośrodku.

Jeśli jesteś zainteresowany tym, aby w twoim Zborze mogła rozpocząć działalność grupa Coffee House lub też uznasz, że program Coffee House może pomóc w już rozpoczętych działaniach twojego Zboru skontaktuj się z nami: